HoT Solutions AB

Homepage

Allt för restaurangen

Homepage

Vi har det ni behöver

HoT Solutions AB bedrivs på affärsmässiga grunder, för att lyckas följer vi de lagar, förordningar, avtal och vedertagna normer som gäller.

Vi strävar efter att upprätthålla en öppen och konstruktiv dialog med vår omgivning/kunder och vårt agerande bygger på respekt för människa och miljö såväl som god affärsetik. Vi använder aldrig metoder såsom barnarbete, korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder.

HoT Solutions AB arbetar för en stark och varaktig relation till sina kunder vilken bygger på ömsesidig respekt människor emellan. Vi strävar efter att ge alla lika möjligheter samt att arbetsmiljön ska vara säker och sund och vara öppen för ständiga förbättringar.

Servering
50%
Värme
70%
Kyla
85%
Utensilier
35%

VÅRA BUTIKER

SERVICE

Skapa Felanmälan

Skapa Felanmälan: Det är väsentligt att uppgifterna fylls i så att vi kan följa vilken order det gäller samt att modell- och produktnummer noteras för eventuell beställning av korrekta reservdelar. Vi behöver också, om möjligt, bilddokumentation för att påvisa felet för fabriken.

Mina Ärenden

Mina Ärenden: Under denna flik kan ni följa Era pågående ärenden eller se Era tidigare avslutade ärenden. Ni kan även lägga till mer information eller avsluta pågående ärende.

Produkter för den professionella restaurangens alla behov

Homepage

Hos oss kan ni finna ett brett sortiment av kvalitativa produkter. Vi har ett stort urval av maskiner inom Kyla, Värme, Ventilation, Beredning samt mycket mer. Dessa produkter är anpassade för Restaurang, Café, och Storkök. Våra produkter är av hög kvalitet och mycket prisvärda!

ADRESS

Idögatan 51
58278 Linköping

TELEFON

013 – 327 00 80

EMAIL

info@hot-solutions.se

Start typing and press Enter to search